Historia tenisa stołowego w Lubinie – cz.1

Historia lubińskiego sportu sięga aż do roku ‘45 kiedy grupa zapaleńców stworzyła pierwsze ognisko sportowe (OMTUR – Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego) z sekcją piłki nożnej. Rok później, w marcu …