Poprawa bazy sportowej – dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatu Lubińskiego

Pragniemy poinformować, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Zarządu Powiatu Lubińskiego nasz klub otrzymał dofinansowanie projektu ”Poprawa warunków uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży oraz modernizacji obiektu sportowego II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie”, w ramach którego zostanie wykonana renowacja parkietu sali gimnastycznej o powierzchni 1.067 m2 oraz wyposażone zostaną 4 szatnie w nowoczesne szafki ubraniowe.

Całkowita wartość projektu: 196.120 zł (100%)

Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego: 97.000 (49,46%)

Dofinansowanie Powiatu Lubińskiego: 99.120 (50,54%)

Projekt będzie realizowany w okresie od marca do końca lipca 2023r. w obiekcie sportowym II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Nasz klub dzięki współpracy z II LO w Lubinie realizuje zajęcia szkoleniowe w tym obiekcie, które są organizowane i skierowane dla dzieci oraz młodzieży z terenu Zagłębia Miedziowego. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu warunki uprawiania tenisa stołowego w tym obiekcie zdecydowanie się poprawią przez co zyska na tym nie tylko nasz klub ale również inna młodzież korzystająca z tego obiektu.