Informacje dla rodziców

[aktualizacja 19.10.2020]

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających na nasze zajęcia treningowe o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

ZALECENIA sanitarne podczas zajęć szkoleniowych
 1. Zajęcia odbywają się z zgodnie z harmonogramem z zachowaniem odpowiedniego dystansu między uczestnikami oraz uczestnikami a instruktorem (rezygnujemy z wszelkich uprzejmości: powitania, podawania rąk, wchodzenia w bezpośredni kontakt z innymi itp.) Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci na zajęcia zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do innych dzieci i ich rodziców. Rodzice uczulają dzieci na respektowanie zasad wyznaczonych przez instruktora (wytyczona przestrzeń do ćwiczeń na sali treningowej oraz poza nią – toalety, korytarze itp.)
 2. Na terenie obiektu szkoleniowego obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w czasie, gdy nie uczestniczy się aktywnie w zajęciach sportowych.
 3. Uczestnicy szkolenia zobowiązują się do dezynfekcji rąk przy wchodzeniu oraz wychodzeniu z obiektu (środki dezynfekcyjne są udostępnione)
 4. Rodzice / opiekunowie mają obowiązek wdrożenia dzieci w ogólne zasady higieny (regularne mycie rąk wodą z mydłem, unikanie dotykania twarzy rękoma, zasłanianie twarzy podczas kichania).
 5. Pomiędzy zajęciami grup treningowych na tym samym obiekcie ustalone są 15 minutowe przerwy, tak aby ograniczyć kontakt między uczestnikami poszczególnych grup. Uczestnik zobowiązuje się przybywać punktualnie o wyznaczonej godzinie i opuszczać obiekt po zakończeniu zajęć. W związku z tym nie ma możliwości oczekiwania na swoje zajęcia i pozostawania po nich bez uzasadnienia.
 6. Uczestnicy przychodzą na zajęcia przygotowani pod kątem stroju dostosowanego do zajęć, przygotowani jedynie do zmiany obuwia na obuwie treningowe. Odzież i obuwie pozostawiane jest w szatni lub wyznaczonym miejscu. Szatnie oraz toalety są dostępne tylko dla uczestników zajęć.
 7. Obowiązuje zakaz przebywania na sali treningowej, szatniach oraz na korytarzach osób trzecich, w tym rodziców / opiekunów.
 8. Zobowiązuje się uczestników do korzystania z obiektu tylko i wyłącznie, jeżeli nie mają objawów suchego kaszlu, duszności, temperatury powyżej 37,5 stopnia Celsjusza w związku z czym obecność na zajęciach jest jednoznaczna z oświadczeniem stanu zdrowia.
 9. Uczestnik / Rodzic / opiekun uczestnika oświadcza, iż ani on, ani najbliżsi domownicy nie wykazują objawów chorobowych: suchego kaszlu, duszności, temperatury powyżej 37,5 stopnia Celsjusza.
 10. Rodzic / opiekun oświadcza, że dziecko przyprowadzane/odbierane jest przez osobę zdrową, która nie miała kontaktu z osobą na kwarantannie lub z podejrzeniem zachorowania.
 11. Uczestnik / Rodzic / opiekun oświadcza, iż podejmuje odpowiedzialność za decyzję związaną z uczestniczeniem w zajęciach sportowych.

Zalecenia sanitarne – Plik do pobrania

Sprawy organizacyjne
 • Zajęcia szkoleniowe dla dzieci w okresie od września do grudnia’20 będą prowadzone w 2-ch grupach treningowych:
  • GRUPA 1 – max. 14 os. w każdy poniedziałek i środę w godz. 16:30-18:00 w Hali Widowiskowo Sportowej RCS przy ul. Odrodzenia 28b.
  • GRUPA 2 – max. 24 os. w każdy poniedziałek i środę w godz. 18:30-20:00 w sali sportowej przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 17B.
 • Na zajęciach szkoleniowych (na sali treningowej) przebywają jedynie uczestnicy zajęć oraz trenerzy.
 • Składki członkowskie pozostają bez zmian (płatne na konto klubu „z góry” do 10-go każdego miesiąca):
  • 100 zł – treningi 2 razy w tygodniu
  • 70 zł – trening 1 razy w tygodniu
 • W miesiącu ferii zimowych opłata -50%.
 • W miarę możliwości organizacyjnych klub będzie organizował dodatkowe (bezpłatne) zajęcia treningowe, sparingi oraz zawody sportowe podczas wybranych dni weekendowych.
 • Rodzice / opiekuni nowo przyjętych dzieci zobowiązani są do wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz zalecenia sanitarne i dostarczenia dokumentu trenerowi lub poprzez e-mai na adres: kontakt@tszaglebielubin.pl.
W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 669-709-702.