Historia tenisa stołowego w Lubinie – cz.2

Tradycje lubińskiego tenisa stołowego sięgają roku 1963, kiedy w ówczesnym Górniku Lubin powstała sekcja tenisa stołowego, której założycielem był Wiesław Olejniczak. Od pierwszych lat działalności klubu aż do ‘96 roku …

Historia tenisa stołowego w Lubinie – cz.1

Historia lubińskiego sportu sięga aż do roku ‘45 kiedy grupa zapaleńców stworzyła pierwsze ognisko sportowe (OMTUR – Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego) z sekcją piłki nożnej. Rok później, w marcu …